Авторски права

© Нова Комерс Еоод - Всички права запазени

Концепцията за оформление (структура и дизайн) и съдържанието на уебсайтa www.novaespresso.com са собственост на Нова Комерс Еоод
и са защитени от законите за авторското право.
Съдържанието на уебсайтa не може да бъде копирано, възпроизвеждано, излагано, разпространявано или използвано по друг начин за публични или търговски цели. Съдържанието на уебсайтa не може да бъде променяно и / или използвано за други интернет сайтове,
печатни материали и медии без изричното писмено съгласие на Нова Комерс Еоод.
Неправомерни действия спрямо съдържанието на уебсайта и нарушаване правото на собственост и авторско право ще предизвикат предприемане на съответни правни действия от страна на Нова Комерс Еоод.

Текстово съдържание на сайта : материали на Нова Комерс Еоод.

Графично съдържание на сайта : материали на Нова Комерс Еоод, включително снимки от производителите на съответните продукти. Снимките на продукти са собственост на съответните производители.

Nova Commerce лого и „Espresso Profi” мото/лого са собственост на Нова Комерс Еоод.

Jura лого собственост на JURA Elektroapparate AG; Saeco лого, Spidem лого собственост на Saeco International Group S.p.A.; Urnex лого собственост на Urnex Brands, Inc.; OKS лого собственост на OKS Spezialschmierstoffe GmbH; Tchibo лого, TCM лого собственост на Tchibo direct GmbH; Gaggia лого собственост на Gaggia S.p.A.; Solis лого собственост на Solis AG; Fust лого собственост на Dipl. Ing. Fust AG; Rotel лого собственост на Rotel AG; Nespresso лого собственост на Nestlé Nespresso S.A.