Правна информация

Общи условия за достъп и ползване на уебсайт www.novaespresso.com


Достъпа и ползването на уебсайт www.novaespresso.com се осъществява съгласно Oбщи условия, както следва :

Информация предоставена чрез уебсайта

Информацията в уебсайта е подготвена внимателно и се актуализира регулярно. Въпреки това Нова Комерс Еоод не гарантира, че информацията в уебсайта е пълна или подходяща за конкретни цели. Използването на данни и / или информация от уебсайта е на собствен риск и отговорност на потребителя.
Нова Комерс Еоод не носи отговорност за пропуски или неточности в съдържанието на уебсайта и си запазва правото да променя и / или актуализира съдържанието на уебсайта по всяко време, без предизвестие.
Нова Комерс Еоод не носи отговорност за преки и косвени щети или пропуснати ползи произтичащи от достъпа или невъзможността за достъп до информацията предоставена чрез уебсайта.

Цел и начин на използване на лични данни

Нова Комерс Еоод не изисква от Вас регистрация и въвеждане на лични данни за да имате достъп до уебсайта и информацията в него.
Ваши лични данни ще бъдат необходими и използвани за изпълнение на искани от Вас доставки на стоки или услуги. Евентуалният отказ за предоставяне на лични данни, необходими за изпълнение на искани доставки или услуги не би имал никакво друго последствие освен невъзможност за изпълнение на исканите доставки на стоки или услуги. Същото последствие би могло да има предоставянето на невярна, непълна или неактуална информация необходима за изпълнение на искани доставки на стоки или услуги.
Доброволно предоставените от Вас лични данни може да бъдат използвани и за маркетингови дейности като изпращане на търговска информация, презентация на нови стоки и услуги чрез поща, факс или електронна поща адресирана до Вас.
Нова Комерс Еоод потвърждава, че се отнася отговорно към предоставени от Вас лични данни, в съответствие с националните и международни разпоредби за защита на данните.

Декларация за конфиденциалност

Нова Комерс Еоод потвърждава, че предоставени от Вас лични данни ще бъдат съхранени като конфиденциални и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Данни генерирани от посещения на уебсайта / Cookies

Принципно при ползване на интернет и посещения на уебсайтове се генерира информация за данни и операции.
Нова Комерс Еоод няма да използва тези данни освен за получаване на статистическа информация за трафика на собствения си уебсайт.
Т.нар „Cookies” не се проследяват и не се ползват за изпращане на лична информация -  ние не събираме целенасочено лични данни от посетителите на нашият уебсайт.

Представяне на стоки и услуги в уебсайта

Представените в уебсайта стоки и услуги са придружени от описание на основни техни характеристики - с цел осигуряване на по-информиран избор от страна на потребителя. Нова Комерс Еоод не носи отговорност за пропуски в описанията на стоките и услугите представени в уебсайта и не претендира за изчерпателност на предоставената  информация.
Нова Комерс Еоод запазва правото си да променя асортимента от предлагани стоки и услуги и не носи отговорност ако някои от представените в уебсайта стоки / услуги не са достъпни към момента на запитване.

Закупуване на стоки и услуги представени в уебсайта

Представените в уебсайта стоки и услуги могат да бъдат поръчвани и доставяни след потвърждение от страна на Нова Комерс Еоод. Потребителят има възможност за свободен избор на видове стоки / услуги и количества.
Нова Комерс Еоод предоставя надлежна информация за срокове и условия за предоставяне на заявените стоки / услуги и изпълнява доставките в съответствие с договорените с потребителя условия.

Гаранции за закупени стоки и услуги

Нова Комерс Еоод предоставя стоки и услуги с гаранции в съответствие с общите гаранционни условия за всяка закупена стока (подробно описани в прилежаща гаранционна карта) и с общите правила за гаранция на сервизни услуги (указани в документа за извършен сервиз).

Допълнителна информация

За въпроси свързани със съдържанието на уебсайта, включително за стоки и услуги представени в него можете да се свържете с нас,
както следва :

НОВА КОМЕРС ЕООД
София - 1618  бул.  Цар Борис III 136Б
Телефон / Факс : ++ 359 2 955 57 29
Hotline : ++ 359 888 609 437

Ползването на уебсайт www.novaespresso.com показва, че Вие сте запознати с общите условия за ползване на уебсайта
(посочени в настоящия текст), приемате ги и следва да се съобразявате с тях.